InsERT GT

Najlepsze systemy dla firm do obsługi sprzedaży i magazynów, księgowości, CRM, kadr i płac w małych i średnich firmach, a także wspierające sprzedaż internetową i pracę wszystkich biur rachunkowych.

InsERT GT

InsERT GT jest jedną z najpopularniejszych w Polsce linii programów do obsługi małych i średnich firm. Posiada przyjazny interfejs oraz bogatą funkcjonalność, która gwarantuje sprawne zarządzanie Toimprzedsiębiorstwem. Obsługa oprogramowania jest prosta, czytelna i intuicyjna, dzięki czemu użytkowanie kluczowych obszarów w firmie jest sprawne i technologicznie zaawansowane. Dodatkowo wszechstronne możliwości konfiguracji oraz automatyczne procesy ułatwiające zarządzanie sprzedażą, finansami i księgowością, kadrami i płacami oraz relacjami z klientami. Poznaj wszystkie produkty linii InsERT GT i wybierz odpowiedni dla Twojego biznesu.

InsERT GT najlepsze oprograowanie dla firm

Księgowość i Finanse

Rachmistrz GT

Przeznaczenie

Oprogramowanie do obsługi księgi przychodów i rozchodów oraz systemu naliczania podatku zryczałtowanego.

Kupując, zyskujesz

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Rekomendowany firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów, a także płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oferowany system to doskonałe narzędzie dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.

Rachmistrz GT jest kolejną wersją popularnych w Polsce programów firmy InsERTRachmistrza 4 oraz Rachmistrza dla Windows. Jest to sprawny system wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe, które czynią go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika.

 • prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów bądź ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy księgowości);
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;
 • prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów i ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty czy odliczanie od dochodu składek ZUS oraz innych funduszy, obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy);
 • rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń);
 • naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR;
 • automatyczne wyliczanie oraz wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie miesięczne lub kwartalne);
 • obsługa korekt deklaracji skarbowych wraz z wysyłką elektroniczną;
 • wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) i możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS;
 • integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT i możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja) z innymi systemami (np. Subiekt dla WindowsSubiekt 5 EUROmikroSubiekt dla Windows).
Dowiedz się więcej

Rewizor GT

Przeznaczenie

Rewizor GT to system finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości. Profesjonalne oprogramowanie dla małych i średnich firm. Program stworzony został w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Oprogramowanie przeznaczone dla samodzielnych księgowych oraz biur rachunkowych.

Kupując, zyskujesz

Rewizor GT ma wbudowaną pełną gamę funkcji niezbędnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, aż po obsługę środków trwałych. Rewizor GT jest oprogramowaniem bardzo prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie, który zapewnia najwyższą ergonomię oraz wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem zawsze nie będzie sprawiał trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom.

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety oraz dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) i pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie oraz wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie miesięczne lub kwartalne);
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej oraz importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także operacji z nimi związanych;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT
Dowiedz się więcej

Biuro GT

Przeznaczenie

Biuro GT to system przeznaczony dla księgowych i kadrowych zatrudnionych w biurze rachunkowym, a także dla doradców podatkowych. Jest on uzupełnieniem programów księgowych i kadrowo-płacowych z linii InsERT GT (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT) i narzędziem integrującym operacje wykonywane w tych programach.

Kupując, zyskujesz

Biuro GT obsługuje proces generowania plików JPK_VAT. Pozwala on na zbiorcze wygenerowanie oraz wysyłkę plików JPK_VAT dla klientów biura rachunkowego. Szczegółowe operacje związane z tą opcją to: przygotowanie plików w oparciu o ich statusy, zatwierdzanie plików niezatwierdzonych, wysyłka elektroniczna, pobieranie UPO oraz ich drukowanie. Możliwe jest również ponowne generowanie plików JPK_VAT (przydatne przy poprawie zapisów w ewidencji VAT) i również ich ponowna wysyłka. Biuro GT umożliwia sprawną obsługę  programu dużej liczby podmiotów bez konieczności wyboru wszystkich obsługiwanych podmiotów i odszukiwania odpowiedniego modułu administracyjnego, który powinien być zastosowany.

Program automatyzuje wykonywanie operacji powtarzalnych, koniecznych do przeprowadzenia w każdym z obsługiwanych podmiotów. Ponadto w systemie możliwe jest automatyczne modyfikowanie najważniejszych parametrów programów księgowych oraz kadrowych. System jest intuicyjny w obsłudze, a jego zadaniem jest przede wszystkim znaczne przyspieszenie pracy osób, które są zatrudnione w biurze rachunkowym. Biuro GT posiada mechanizmy, które pozwalają na łatwe harmonogramowanie pracy biura oraz kontrolowanie niektórych operacji wykonywanych przez biuro rachunkowe. System ułatwia zarządzanie czynnościami administracyjnymi na wielu bazach danych – przede wszystkim przy archiwizacji i konwersji baz danych. Program generuje również odpowiednie raporty ułatwiające rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami.
Funkcjonalność Biura GT ogólnie można podzielić na dwie płaszczyzny jego działania. Pierwsza – wspomaganie pracy z programami linii InsERT GT, druga – funkcje, które ułatwiają planowanie rozmaitych zadań i kontrolują pracę całego biura.

Funkcje wspomagające pracę z programami linii InsERT GT:

 • obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego: generowanie, wysyłka z podpisem kwalifikowanym, odbiór oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru;
 • zbiorcze naliczanie oraz wydruk deklaracji skarbowych i ich elektroniczną wysyłkę; zbiorcze naliczanie oraz eksport deklaracji ZUS do pliku XML, które są następnie wczytywane przez program Płatnik;
 • wydruk księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT;
 • zbiorcze archiwizowanie i dearchiwizowanie baz danych podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe;
 • zbiorcza konwersja baz danych podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe;
 • ustawianie wybranych parametrów administracyjnych dla wielu podmiotów (kopiowanie wzorców wydruku, kartotek instytucji US i ZUS i Innych).

Funkcje, które ułatwiają zarządzanie biurem rachunkowym:

 • zarządzanie listą podmiotów obsługiwanych przez biuro;
 • zarządzanie personelem i uprawnieniami;
 • zaawansowane opisywanie podmiotów za pomocą definiowalnych procesów.
Dowiedz się więcej

Kadry i płace

Gratyfikant GT

Przeznaczenie

Nowoczesny systemem kadrowo-płacowym, który jest następcą programu Gratyfikant 3. Program polecany osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, w tym rónież biurom rachunkowym.

Kupując, zyskujesz

Gratyfikant GT ma wiele rozbudowanych funkcji , które są niezbędne w dziale kadr i płac. Umożliwia bezproblemowe prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat oraz rachunków, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40) i ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest w pełni do obowiązujących przepisów prawa. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.

 • unikalny oraz bardzo elastyczny model wynagrodzeń, który daje bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
 • ewidencja umów o pracę z elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych oraz rocznych;
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
 • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
 • definicje list płac, a także zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 • obsługa PPK (deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe) zgodnie ze standardem przygotowanym przez Grupę Roboczą PPK.
Dowiedz się więcej

Sprzedaż

Subiekt GT

Przeznaczenie

Subiekt GT – nowoczesny program do kompleksowej obsługi sprzedaży i magazynów. Stworzony z myślą o firmach poszukujących sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego oraz wielu innych.

Kupując, zyskujesz

Oprogramowanie Subiekt GT jest kolejną wersją popularnych oraz znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Jegoi bogata funkcjonalność, prosta i intuicyjna obsługa powoduje, że program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej wybierany program do wspomagania sprzedaży firm.

Subiekt GT jest sprawnym oraz niezwykle szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe, co powoduje że jest programem ergonomicznym oraz przyjaznym dla użytkownika. Dodatkowo jego wszechstronność i możliwości konfiguracji sprawiają, że jest produktem niemal dla każdego.

  • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych oraz magazynowych;
  • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmuje również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
  • prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów, a także opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);
  • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze bądź zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
  • obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
  • obsługa zamówień z rezerwacją towarów i fakturami zaliczkowymi;
  • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych bądź walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.);
  • pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), również rozrachunków wielowalutowych;
  • wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
  • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);
  • pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
  • pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.
  • Integracja z systemem rezerwacji zarezerwuj.pl
Dowiedz się więcej

Gestor GT

Przeznaczenie

Wygodny i elastyczny ystem zarządzania relacjami z klientami, współpracujący z Subiektem GT. Wspomagaja budowanie trwałych relacji z klientami i skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe oraz marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i opcja dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że program z pewnością może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji. Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy jako centrum zainteresowania stawiają klienta. Dobrze sprawdzi się m.in. w dziale handlowym, marketingu, dziale obsługi klienta, sekretariacie oraz wielu innych. Jest również bardzo przydatnym narzędziem dla menedżerów.

Kupując, zyskujesz

Gestor GT udostępnia wszystkie zgromadzone w systemie dane dotyczące klientów w sposób prosty i czytelny. Umożliwia starannie wyselekcjonować grupę docelową, co sprawia że możliwe jest lepsze dostosowanie działań do konkretnych osób. Ułatwia podejmowanie trafnych decyzji i przygotowanie odpowiednich strategii sprzedażowych na podstawie wielu różnych zestawień. Wszystko to za pomocą kilku ruchów. Program został skonstruowany tak, aby zaoszczędzić czas oraz zapewnić maksymalną efektywność przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.

 • szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących klientów: działań, wiadomości, szans sprzedaży, dokumentów wystawionych w Subiekcie GT;
 • planowanie oraz rejestrowanie w systemie działań tj: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe;
 • łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w programie;
 • kalendarz pokazujący zakres bądż termin czynności do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania;
 • wbudowany moduł poczty elektronicznej – automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów i pól autotekstu;
 • dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.);
 • możliwość przydzielania zadań oraz sprawdzania postępu prac poszczególnych pracowników;
 • liczne zestawienia (m.in. lejek sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, skuteczność sprzedawców, aktywność użytkowników itp.), także generowane na podstawie informacji zawartych w Subiekcie GT (np. sprzedaż wg asortymentu, raport o towarach);
 • możliwość dostosowania do własnych potrzeb (m.in. dodawanie własnych zestawień, dostosowanie wydruków, edytowalne słowniki, pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów);
 • powiązania – możliwość tworzenia relacji między obiektami, takimi jak klienci, szanse sprzedaży, działania oraz wiadomości;
 • biblioteka dokumentów;
 • schowek, w którym można przechowywać różne obiekty (np. zadania, wiadomości, klientów, szanse sprzedaży) do późniejszego wykorzystania;
 • obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet);
 • wygodny system notatek;
 • strona główna zawierająca listę zadań dla użytkownika oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży;
 • możliwość otwierania modułów w wielu zakładkach;
 • praca sieciowa wielu użytkowników programu.
Dowiedz się więcej

PLUS czerwony dla InsERT GT

Przeznaczenie

Specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych do programów z linii InsERT GT. Trzeci z serii PLUSÓW – pakietów, które zostały stworzone z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Kupując, zyskujesz

Przy wykorzystaniu programu PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm o średniej wielkości. Systemy z linii InsERT GT zyskują dzięki PLUSOM nową i dodatkową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów oraz bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów. Wszyscy klienci mogą indywidualnie dobierać PLUSY według własnego zapotrzebowania, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu niezbędna. Koszty wdrożenia oprogramowania InsERT GT oraz wybranych PLUSÓW są dużo niższe od analogicznych rozwiązań o identycznej czy nawet podobnej funkcjonalności innych producentów.

Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA, jest uaktualnienie programów do wersji 1.19. Instalacja PLUSA przebiega w podobny sposób jak uaktualnienie programu, nie powinna więc stanowić problemu nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników systemu InsERT GT.

Funkcje czerwonego PLUSA dla InsERT GT:

 • homebanking – wczytywanie oraz rozliczanie wyciągów bankowych zapisanych w formacie MT-940; transakcje z wyciągu można wczytać do systemu, a następnie wykonywać 3 rodzaje działań: rozliczać rozrachunki na podstawie wczytanych transakcji, kojarzyć istniejące operacje bankowe z transakcjami oraz pomijać transakcje bez ewidencjonowania operacji bankowych;
 • zbiorcze wysyłanie faktur pocztą elektroniczną w Subiekcie GT;
 • zestawienia definiowalne – tworzenie w Gratyfikancie GT dowolnych zestawień kadrowo-płacowych bez znajomości języka SQL; mechanizm umożliwia określenie kryteriów wyboru, zawartości zestawienia, a także takich elementów, jak sumowanie czy grupowanie danych;
 • flagi własne – oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów; flagi są widoczne na listach, a dodatkowo mechanizm umożliwia filtrowanie obiektów po dowolnej fladze oraz uzyskanie informacji, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi;
 • pola własne typu słownik – definiowanie zakresu wartości poprzez podłączenie słownika; do wyboru są dwie możliwości: podłączenie słowników standardowych (dostępnych w systemie) bądź zdefiniowanie własnych;
 • pola własne typu polecenie SQL – określanie i definiowanie dowolnego zbioru danych zaewidencjonowanych w systemie; jest to idealne rozwiązanie dla tych, którym nie wystarczają pola własne typu słownik, a jednocześnie posiadają wiedzę z zakresu tworzenia zapytań w języku Transact-SQL..
Dowiedz się więcej

PLUS zielony dla InsERT GT

Przeznaczenie

Specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych do programów z linii InsERT GT. Kolejny z serii PLUSÓW – czyli, pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Kupując, zyskujesz

Przy wykorzystaniu programu PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm o średniej wielkości. Systemy z linii InsERT GT zyskują dzięki PLUSOM nową i dodatkową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów oraz bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów. Wszyscy klienci mogą indywidualnie dobierać PLUSY według własnego zapotrzebowania, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu niezbędna. Koszty wdrożenia oprogramowania InsERT GT oraz wybranych PLUSÓW są dużo niższe od analogicznych rozwiązań o identycznej czy nawet podobnej funkcjonalności innych producentów.

Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA, jest uaktualnienie programów do wersji 1.14. Instalacja PLUSA przebiega w podobny sposób jak uaktualnienie programu, nie powinna więc stanowić problemu nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników systemu InsERT GT.

Funkcje zielonego PLUSA dla InsERT GT:

 • dynamiczne wyliczanie masy oraz objętości towarów na dokumencie;
 • rozbudowane pola własne (dla dokumentów oraz kartotek; różnych typów – m.in. pola definiowalne, pola typu słownik oparte na dowolnej definicji, pola będące wynikiem zapytania SQL);
 • flagi własne – oznaczanie, a także komentowanie obiektów według własnych kryteriów;
 • definiowalne sprawozdania finansowe;
 • biblioteka dokumentów dla podmiotu – możliwość przechowywania w bazie danych dowolnych dokumentów, np. statutowych, finansowych, organizacyjnych, regulaminowych;
 • biblioteka dokumentów dla kontrahenta – możliwość przechowywania w bazie danych certyfikatów, zezwoleń, weksli, umów handlowych, partnerskich itp.;
 • biblioteka dokumentów dla towaru – możliwość przechowywania w bazie danych świadectw, ulotek, certyfikatów, zdjęć, filmów reklamowych itp.;
 • biblioteka dokumentów dla dokumentów handlowych – możliwość ewidencji dodatkowej dokumentacji związanej z transakcjami handlowymi, np. wewnątrzwspólnotowymi;
 • dodawanie pliku PDF z plikiem podpisu do biblioteki dokumentów po eksporcie do pliku lub po wysyłce e-mailem za pomocą opcji Wyślij do;
 • funkcja Powiel jako udostępniona dla większości typów dokumentów, pozwalająca na podstawie dokumentu jednego typu utworzyć dokument innego typu (np. na podstawie faktury sprzedaży można utworzyć paragon);
 • obsługa zmiennych kodów wagowych za pomocą klawiaturowych czytników kodów kreskowych.
 • obsługa e-DD (elektronicznych Dokumentów Dostawy) dla wyrobów węglowych – możliwość gromadzenia dodatkowych danych na dokumentach WZ, generowania na ich podstawie komunikatów DD815C, podpisywanie ich oraz wysyłka mailem.
Dowiedz się więcej

PLUS niebieski dla InsERT GT

Przeznaczenie

Z myślą o firmach, dla których w codziennej pracy potrzebny jest system o rozbudowanej funkcjonalności, stworzone zostały specjalne pakiety rozszerzeń funkcjonalnych, które posiadają wspólną nazwę: PLUS dla InsERT GT. Każde z rozszerzeń zostało wyróżnione odpowiednim kolorem.

Kupując, zyskujesz

Przy wykorzystaniu programu PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm o średniej wielkości. Systemy z linii InsERT GT zyskują dzięki PLUSOM nową i dodatkową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów oraz bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów. Wszyscy klienci mogą indywidualnie dobierać PLUSY według własnego zapotrzebowania, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu niezbędna. Koszty wdrożenia oprogramowania InsERT GT oraz wybranych PLUSÓW są dużo niższe od analogicznych rozwiązań o identycznej czy nawet podobnej funkcjonalności innych producentów.

Pierwszym rozszerzeniem, jakie proponujemy jest niebieski PLUS dla InsERT GT, który oferuje nową funkcjonalność do wszystkich systemów z linii InsERT GT, na wszystkich stanowiskach. Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA jest uaktualnienie programów do wersji 1.09.

Instalacja PLUSA przebiega w podobny sposób jak uaktualnienie programu, nie powinna więc stanowić problemu nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników systemu InsERT GT.

Funkcje niebieskiego PLUSA dla InsERT GT:

 • nowe algorytmy zdejmowania ze stanu FIFO/LIFO z uwzględnieniem daty ważności dostawy;
 • sprzedaż z dowolnych, ręcznie wskazanych dostaw;
 • obsługa kodów dostaw (numerów seryjnych, numerów serii/partii) związana z wydawaniem z dostaw (oraz InsTYNKT wg kodów dostaw);
 • automatyczne dyspozycje w sieci (mechanizm wstępnie blokujący towar na magazynie już w czasie edycji dokumentu wydania);
 • zapis dokumentów handlowych i magazynowych z „odłożonym skutkiem magazynowym”;
 • zapis dokumentów MM z „wykonanym skutkiem tylko na magazynie źródłowym”;
 • nowe typy dokumentów: zwroty do wydań magazynowych (ZWZ) i zwroty do przyjęć magazynowych (ZPZ), a wraz z nimi nowe moduły Wydania odbiorcy i Przyjęcia dostawcy;
 • rozbudowane pola własne (dla dokumentów oraz kartotek; różnych typów – m.in. pola definiowalne, pola typu słownik oparte na dowolnej definicji, pola będące wynikiem zapytania SQL);
 • drukowanie z tabel mechanizmem Crystal Reports;
 • kontrola rezerwacji towarów, sprawdzająca podczas realizacji zamówienia dostępność towaru z uwzględnieniem rezerwacji na wcześniej wystawionych zamówieniach;
 • obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość umożliwiających rozliczenie sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej w procedurze uproszczonej One Stop Shop.
 • oświadczenie dotyczące pochodzenia węgla – możliwość przypisania kraju pochodzenia oraz daty wprowadzenia węgla na terytorium Polski do dostawy towaru oraz wydrukowania tych informacji w momencie sprzedaży towaru, za pomocą powiązanego z fakturą lub paragonem dedykowanego wzorca wydruku.
Dowiedz się więcej

Masz pytania

lub chcesz podjąć współpracę?

Skontaktuj się z nami

lub zadzwoń / napisz bezpośrednio:

(71) 70-73-218 / 696-522-333 / info@nowalu.pl