Metoda kasowa to szczególny sposób rozliczania podatku VAT, z którego mogą korzystać podmioty nieprzekraczające rocznego limitu sprzedaży 2 milionów euro. W jaki sposób rozliczyć podatek VAT zgodnie z metodą uproszczoną i w jakim przypadku warto na nią postawić?

Kasowa metoda rozliczania VAT – czym się charakteryzuje?

W przypadku metody kasowej, nazywanej również metodą uproszczoną, zobowiązanie podatkowe nie powstaje w momencie otrzymania faktury, lecz dopiero po zakończeniu transakcji i uregulowaniu należności. Nie ma więc znaczenia data, w której wystawiono dokument czy dostarczono towar. Oznacza to, że podatek VAT rozlicza się w oparciu o terminy, w jakich podatnik poniósł koszty za faktury zakupu lub otrzymał płatność za faktury sprzedaży. Po przepływie środków finansowych podatnik VAT wprowadza kwoty VAT do rejestrów i deklaracji. Jeżeli płatność za fakturę rozłożono na części, faktury wykazywane są w strukturze JPK V7. Co istotne, metoda uproszczona w VAT to nie to samo co metoda kasowa w podatku dochodowym.

Wybór metody kasowej

Wybór metody kasowej jest całkowicie dobrowolny. Warto jednak wiedzieć, że mogą ją stosować podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczanie podatków co kwartał. Chcąc korzystać właśnie z niej, przedsiębiorca musi poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego na piśmie. Termin składania oświadczeń to koniec miesiąca, który poprzedza okres stosowania metody uproszczonej. Podatnik ma prawo przejść na metodę memoriałową po roku stosowania metody kasowej – rezygnacji można dokonać również za pomocą zawiadomienia w US. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozliczanie podatku metodą kasową, są zobowiązani do umieszczania na fakturach sprzedaży wyrażenia „faktura metoda kasowa”, będącego czytelną informacją dla klientów. Oprócz tego elementu faktura nie różni się niczym od tradycyjnej faktury VAT. Metoda kasowa to dobry wybór w przypadku podatników wystawiających faktury z długimi terminami płatności, firm, które często nie otrzymują zapłaty na czas, a także w przypadku nowych przedsiębiorców. W wielu sytuacjach pozwoliła ona organizacjom zachować płynność finansową.

Przeczytaj także: Jak zmienić formę opodatkowania i kiedy należy to zrobić? Za i przeciw

Rozliczanie podatku VAT zgodnie z metodą kasową

Rozliczanie podatku VAT metodą kasową jest odrobinę bardziej skomplikowane niż w przypadku zasad ogólnych. Co istotne, VAT należny musi być w tym przypadku wykazany najpóźniej w 180. dniu od terminu, w którym wydano towar bądź wykonano usługę – o ile zapłata za nie jeszcze nie wpłynęła, a sprzedaż dotyczyła osoby fizycznej, która nie jest czynnym VAT-owcem. Ograniczenie dot. 180 dni nie obowiązuje w sytuacji, gdy klient należy do czynnych podatników VAT, a sprzedaż odbywa się między dwoma firmami. Odliczenie podatku z faktur dot. zakupu produktów bądź usług na potrzeby firmy możliwe jest wyłącznie po wpłaceniu odpowiedniej należności. Jeśli była ona podzielona na raty, VAT zostaje odliczony wyłącznie od konkretnej zapłaconej części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *