Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii - InsERT GTInsERT nexo orazInsERT nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
 • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
 • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Subiekta GT).

 

Subiekt

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Subiekta

*

-

+

Zaawansowane pola własne

*

-

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

-

+

Hierarchiczne jednostki miary +/- +

+

Zamienniki asortymentu

- -

+

Wiele oddziałów przedsiębiorstwa

- -

+

Wielu dostawców asortymentu

-

-

+

Działy sprzedaży -

+

+
Rozbudowane cenniki +/-

+

+
Faktura pro forma -

+

+

Zbiorcza realizacja pozycji z zamówień - -

+

Korekty dokumentów magazynowych

*

+

+
Sprzedaż z wielu magazynów

-

+

+

Rozbicie przyjęcia na partie

- -

+

Sprzedaż z dostaw *

-

+

Rezerwacja dostaw w dokumentach

- -

+

Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych

- -

+

Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji) - +

+

Korekta kosztu dostaw

-

- +
Faktura wewnętrzna (w nexo zbiorcze wystawianie faktury wewnętrznej do faktur zakupu, pojedyncza faktura wewnętrzna z możliwością określenia ewidencji VAT)

+/-

+

+
Promocje

+

- -
Intrastat

+

-

-
Akcyza

+

-

-

Rozbicie płatności na raty - - +
Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zaewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)

+/-

+/-

+

Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)

-

- +
Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)

+/-

+

+

Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera) -

-

+

Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie -

+

+

Kompensaty

+

- -
Komunikacja plikowa w formacie EDI +

-

-

Wymiana dokumentów online z Rachmistrzem nexo lub Rewizorem nexo pracującym na osobnej bazie danych -

+

+

Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości

+/-

+ +

 

Rachmistrz

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Rachmistrza

-

-

+

Zaawansowane pola własne *

-

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

-

+

Płynna zmiana form księgowości (np. z pełnej księgowości na uproszczoną)

-

+

+

Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online) -

+

+

Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe) -

+

+

Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika

-

-

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT -

-

+

Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów -

+

+

Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów) -

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji -

-

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów -

-

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

-

+

+

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)

-

+/-

+
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) -

+

+
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

-

+

+
Ewidencja dowodów wewnętrznych

+

-

-

Ewidencja faktur wewnętrznych

+

-

-

Noty korygujące

+

-

-

Naklejki

+

- -

 

Rewizor

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Rewizora

*

-

+

Zaawansowane pola własne

*

-

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

-

+

Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych

-

+

+

Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - otwarcie i zamknięcie ksiąg

+/-

+

+

Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”

-

+

+

Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych

-

-

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT -

-

+
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) +/-

+/-

+
Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej) +/-

-

+
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów) +/-

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji -

-

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów -

-

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

-

+

+

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji) -

+/-

+

Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

-

+

+

Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

-

+

+
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności - +

+

Ewidencja remanentów

-

+

+

Ewidencja wyposażenia

-

+

+

Sprawozdania finansowe

+

+/-

+/-

Ewidencja faktur wewnętrznych

+

- -

Automaty przeksięgowań

+

-

-
Noty korygujące

+

- -
Kompensaty

+

-

-
Naklejki

+

-

-

 • nowalu
 • image
 • nowalu
 • nowalu
 • nowalu
 • nowalu
 • nowalu
Previous Next

Zdalna pomoc

 

Szybki kontakt

Zostaw wiadomość oddzwonimy!

 

NOWALU POLSKI KAPITAŁ 100%

NOWALU Sp. z o.o. Wrocław