enova Workflow

to moduł zintegrowanego oprogramowania enova ERP/CRM, który dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika oraz możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala skutecznie organizować  i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy.

enova Workflow organizuje w firmie przepływ pracy, poprzez automatyzację procesów biznesowych, w którym dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. Porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy - niezależne od obszaru firmy.

 

enova Elementy kontrolingu

 

System enova został wyposażony w opis kontrolingowy, który daje podstawy do analizy kosztów i przychodów związanych z realizacją określonych zadań. Funkcjonalność tę realizuje się za pomocą elementów definiowanych przez użytkownika i wykorzystywanych w opisie dokumentów ewidencjonowanych w systemie. Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie: • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym, • analizy kosztów funkcjonowania firmy, • kontroli realizacji umów z kontrahentami, • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

 

Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.

 

enova Wirtualne Rachunki Bankowe

Moduł dodatkowy enova Wirtualne Rachunki Bankowe to rozwiązanie wspierające prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych (bank identyfikuje płatności dokonywane na rzecz Klientów przez ich kontrahentów przez system wirtualnych numerów rachunków).

 

 

 

enova Importy Księgowe

Moduł dodatkowy enova Importy Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki niemu można zaimportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

 

enova Eksporty Księgowe

Moduł dodatkowy enova Eksporty Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na zewnątrz. Dzięki niemu można z bazy operacyjnej, w której dokumenty zostały stworzone, wyeksportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

 

Wszystkie moduły:

enova Kadry Płace

enova Księga Podatkowa

enova Księga Handlowa

enova Księga Inwentarzowa

enova Ewidencja Środków Pieniężnych

enova Faktury

enova Handel

enova CRM

enova Serwis

enova Wypożyczalnia

enova Szkolenia

enova Członkowie

enova Workflow

enova Preliminarz EŚP

enova Delegacje Służbowe

enova Projekty

enova Elementy kontrolingu

enova Opis Analityczny - Aktywacja

enova Analizy Wielowymiarowe

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

enova Wirtualne Rachunki Bankowe

enova Importy Księgowe

enova Eksporty Księgowe

enova Pracownicy Przeszeregowanie

enova Pracownicy Koszty Projektów

enova Praca na wielu bazach

enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą

enova Import/Eksport RCP

enova Zbiorcza Edycja Czasu

enova SMS

enova CRM Outlook

enova eFakturaKIR invooclip

enova DYMOPrinter

enova Produkcja

enova Jednostki budżetowe

enova Pracownicy Uczelni

enova 4Trans (Tachoscan)

enova EDI

enova Brother Label Printer

enova Platforma Managera

 

  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • image
Previous Next

Zdalna pomoc

 

Szybki kontakt

Zostaw wiadomość oddzwonimy!

 

NOWALU POLSKI KAPITAŁ 100%

NOWALU Sp. z o.o. Wrocław