enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Moduł dodatkowy enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie,
w ramach zakupionej licencji).

Dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe wraz z standardowymi funkcjami EŚP umożliwia:
Automatyzacja rozliczania płatności.
Wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu.
Znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu - oszczędność czasu i nakładu pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi.
Możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu - matryce).
Wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.

  • nowalu
  • image
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
Previous Next

Zdalna pomoc

 

Szybki kontakt

Zostaw wiadomość oddzwonimy!

 

NOWALU POLSKI KAPITAŁ 100%

NOWALU Sp. z o.o. Wrocław