enova Preliminarz EŚP

rozszerza funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta – mechanizm Preliminarza EŚP pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów. Narzędzia te pozwalają, na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań, oszacować jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości. Analiza ta może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające możliwej utracie płynności finansowej.

Moduł umożliwia:

 • trafne prognozowanie  i kontrolę płynności finansowej,
 • redukcję ryzyka utraty płynności,
 • szczegółową analizę rozrachunków kontrahentów,
 • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
 • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.

enova Preliminarz EŚP przeznaczony jest dla kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, analityków oraz pracowników działów księgowości.

 • nowalu
 • nowalu
 • nowalu
 • nowalu
 • nowalu
 • nowalu
 • image
Previous Next

Zdalna pomoc

 

Szybki kontakt

Zostaw wiadomość oddzwonimy!

 

NOWALU POLSKI KAPITAŁ 100%

NOWALU Sp. z o.o. Wrocław