enova Członkowie

ułatwia ewidencję członków organizacji oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.

Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:
1) członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,
2) członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji.

Ewidencja członków obejmuje:
• rejestrację danych członka lub kandydata na członka,
• powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
• procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

Funkcjonalność aplikacji do rozliczania składek członkowskich obejmuje:
definiowanie zasad naliczania składek z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków,
okresowe naliczanie składek członkowskich,
rejestrację wpłacanych składek,
kontrolę stanu opłacenia składek (ściągalności składek), ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco, umarzanie składek.

Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem enova Ewidencja Środków Pieniężnych, dzięki czemu możliwe staje się zarządzanie płatnościami wspólne dla całego systemu enova, z uwzględnieniem modułów enova Księga Handlowa i enova Handel.

  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • image
  • nowalu
  • nowalu
Previous Next

Zdalna pomoc

 

Szybki kontakt

Zostaw wiadomość oddzwonimy!

 

NOWALU POLSKI KAPITAŁ 100%

NOWALU Sp. z o.o. Wrocław