enova Szkolenia

 

moduł enova Szkolenia przeznaczony jest dla  firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.


Aplikacja umożliwia:

 

kompleksową obsługę szkoleń za pośrednictwem jednego narzędzia,
automatyzację procesu planowania oraz ewidencji szkoleń,
zmniejszenie pracochłonności obsługi szkoleń poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów (kontrola kolizji dostępności sal oraz prowadzących),
kontrolę przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe,
dostęp do pełnej informacji analitycznej o uczestnikach.

 

Funkcjonalność:

Ewidencja oraz planowanie szkoleń:
- Obsługa kartoteki szkoleń.
- Obsługa kartoteki wykładowców – tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło), prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców.
- Obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie).

Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:
- Edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia).
- e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.
    
Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:
- Tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń.
- Możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą
kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.
- Możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności
i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.
    
Rozliczanie grup szkoleniowych:
- Fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne).
- Końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów.
- Kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/ uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza
z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń.
   
Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:
- Lista obecności uczestników na zajęciach.
- Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne).
- Protokoły z przeprowadzonych egzaminów.
- Wydruk zajętości sal za wybrany okres.
- Wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres.
- Możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel).
- Obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.

Moduł został w pełni zintegrowany aplikacjami księgową, handlową, kadrowo-płacową oraz CRM systemu enova.

  • image
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
Previous Next

Zdalna pomoc

 

Szybki kontakt

Zostaw wiadomość oddzwonimy!

 

NOWALU POLSKI KAPITAŁ 100%

NOWALU Sp. z o.o. Wrocław