enova Ewidencja Środków Pieniężnych

zapewnia kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Gromadzi informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module EŚP bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

enova Ewidencja Środków Pieniężnych
odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp. Wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie.

Moduł umożliwia:
• wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie,
• sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
• obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,
• rejestrację wpłat i wypłat bankowych niezwiązanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą (np. opłaty bankowe czy dopisane odsetki),
• zlecanie przelewów w dowolnej walucie,
• generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,
• prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie i Bank Wypłaci,
• weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie,
• tworzenie dowolnej liczby tabel walut i kursów wymiany,
• prowadzenie rozrachunków z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),
• zarządzanie dokumentami rozliczeniowymi (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty), • przygotowywanie raportów o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności).

Na funkcjonalność opcji EŚP składają się:
• raporty – definiowanie nagłówków raportów kasowych i wyciągów bankowych; ewidencjonowanie wpłat i wypłaty bankowych,
• dokumenty kasowe – tworzenie raportów kasowych na podstawie kwitów KP i KW,
• przelewy – ewidencjonowanie na podstawie listy zobowiązań przelewów dla kontrahentów, pracowników oraz przelewów do US i ZUS; komunikacja z systemami home-bankingu w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej,
• zobowiązania i należności – przegląd zobowiązań i należności w różnych przekrojach; informacje niezbędne do wystawiania przelewów,
• rozrachunki – lista dokumentów (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach; opcje parowania, kompensowania i prowadzenia rozrachunków.
• ewidencje dokumentów rozliczeniowych – ewidencjonowanie wezwań do zapłaty; noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek i delegacji.

  • nowalu
  • image
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
Previous Next

Zdalna pomoc

 

Szybki kontakt

Zostaw wiadomość oddzwonimy!

 

NOWALU POLSKI KAPITAŁ 100%

NOWALU Sp. z o.o. Wrocław