enova Kadry Płace

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia.

 

 

  enova Księga Podatkowa

Zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: zapisy KPIR, ewidencja VAT zakupu i sprzedaży.

 

 

  enova Księga Handlowa

Przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych.

 

 

  enova Księga Inwentarzowa

Pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację. 

 

 

  enova Ewidencja Środków Pieniężnych

Zapewnia kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Gromadzi informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów.

 

 

  enova Faktury

Usprawnia wystawianie dokumentów sprzedaży. Tworzenie kart towarowych i usługowych, ustalanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz

 

 

  enova Handel

Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Kolejnym atutem modułu jest możliwość wystawiania dokumentów wg standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji.

 

 

  enova CRM

Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł oferuje również  w połaczeniu z enova Serwis i enova Wypożyczalnia obsługę zleceń serwisowych i wypożyczalni.

 

 

  enova Serwis

Pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora.

 

 

  enova Wypożyczalnia

Zawiera dwie listy: urządzeń i wypożyczeń. Dla każdego urządzenia można zarówno określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) jak i sprawdzić pełną historię wypożyczeń.

 

 

  enova Szkolenia

Moduł enova Szkolenia przeznaczony jest dla  firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

 

 

  enova Członkowie

Ułatwia ewidencję członków organizacji oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków: 1) członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji, 2) członkowie wspierający.

 

 

  enova Preliminarz EŚP

Rozszerza funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych.

 

 

  enova Projekty

Moduł enova Projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia. 

 

 

  enova Analizy Wielowymiarowe

Moduł enova Analizy Wielowymiarowe to narzędzie do budowania systemu kontrolingowego firmy. Moduł wzbogaca system enova o zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej programu.

 

 

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Moduł dodatkowy enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy.

 

 

  enova Delegacje Służbowe

Moduł enova Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów.

 

 

  INNE MODUŁY ENOVY

  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • nowalu
  • image
  • nowalu
Previous Next

Zdalna pomoc

 

Szybki kontakt

Zostaw wiadomość oddzwonimy!

 

NOWALU POLSKI KAPITAŁ 100%

NOWALU Sp. z o.o. Wrocław